Utgangspunktet

Forskjellen mellom start og start
Begynnelse refererer til starten eller begynnelsen på noe. Begynnelse refererer til begynnelsen eller begynnelsen av noe.Hva begynnelsen betyr?Hvordan...