Ovule

Forskjellen mellom eggstokk og eggstokk
Eggstokk er den kvinnelige reproduktive delen av en blomst, og eggstokkene ligger inne i eggstokken. Eggstokk etter befruktning blir til en frukt, men...
forskjell mellom eggstokk, egg og egg i planter
Hovedforskjellen mellom eggstokk og eggstokk er at eggstokken er organet som produserer kvinnelige kjønnsceller, mens eggstokken er strukturen inne i ...
forskjell mellom egg og egg
Svar. egg er (merket) den kvinnelige kjønnscellen hos dyr; eggcellen mens eggstokken er (botanikk) strukturen i en plante som utvikler seg til et frø ...
forskjellen mellom megasporophyll og megasporangium
Som substantiv er forskjellen mellom megasporophyll og megasporangium. er at megasporofyll er en sporofyll som bærer megasporangia mens megasporangium...
forskjell mellom frø og eggløsning
Forskjellene mellom egg og frø er som følger: Eggen er den kvinnelige kjønnscellen i planter som produseres av den kvinnelige gametofytten, dette er d...
Forskjeller mellom en eggstokk og et frø
Forskjellene mellom egg og frø er som følger: Eggen er den kvinnelige kjønnscellen i planter som produseres av den kvinnelige gametofytten, dette er h...
Forskjellen mellom anatropøs og ortotrop eggløsning
Anatropøs er den vanligste ovuleorienteringen sett i angiospermer der ovulen er fullstendig invertert i 180o slik at mikropyle og hilum kommer nærmere...