Parkinsonisme

forskjell mellom medikamentinducert parkinsonisme og parkinsons sykdom
Det er viktige forskjeller å merke seg mellom parkinsonisme fra PD og parkinsonisme som en bivirkning av medisiner. Legemiddelindusert parkinsonisme p...
vaskulær parkinsonisme
"Vaskulær parkinsonisme (VP)" er en tilstand som presenterer de kliniske egenskapene til parkinsonisme som antagelig er forårsaket av cerebrovaskulær ...
sekundær parkinsonisme
Sekundær parkinsonisme er når symptomer som ligner på Parkinsons sykdom er forårsaket av visse medisiner, en annen lidelse i nervesystemet eller en an...
vaskulær parkinsonismebehandling
Det er flere behandlingsalternativer for parkinsonisme, inkludert dopaminsubstitutter som levodopa, dopaminagonister som ropinirol, monoaminoksidase B...