Peptidoglycan

Hva er forskjellen mellom peptidoglykan og glykoprotein
Hovedforskjellen mellom peptidoglycan og glykoprotein er at peptidoglycan er en polymer av glykan og peptider som finnes i bakterielle cellevegger, me...
er peptidoglykan et metalloprotein
Er peptidoglycan en virulensfaktor?Hva slags molekyl er peptidoglycan?Er peptidoglykan et lipopolysakkarid?Er peptidoglycan et glykoprotein?Er biofilm...
Forskjellen mellom Peptidoglycan og MuramicAcid
Peptidoglycan er en polymer som danner celleveggene til mange bakterier som består av sukker og aminosyrer. ... Muraminsyre er en aminosukkersyre og f...
Forskjellen mellom NAG og NAM
Hovedforskjellen mellom NAG og NAM er at N-acetylglukosamin (NAG) ikke har et pentapeptid festet til det mens N-acetylmuraminsyren (NAM) har et pentap...