Standhaftighet

Hva er forskjellen mellom utholdenhet og utholdenhet
Utholdenhet er valget om å fortsette noe, til tross for vanskeligheter og motstand, og kjempe for å oppnå dette målet. ... Utholdenhet er fortsettelse...
utholdenhet, og utholdenhet sitater
Persistence Quotes"Mot er den viktigste av alle dyder, for uten mot kan du ikke praktisere noen annen dyd konsekvent." ... "Fortsett. ... "Ikke frykt ...
Forskjellen mellom utholdenhet og utholdenhet
Persistens - fast eller hardnakket fortsettelse i et handlingsforløp til tross for vanskeligheter eller motstand. Utholdenhet - gjør noe til tross for...