Plankton

Forskjellen mellom Plankton og Nekton
Plankton og nekton er to typer marine akvatiske organismer. Hovedforskjellen mellom plankton og nekton er at plankton er passive svømmere som bæres av...
plankton stole på hva for bevegelse?
Mest planteplankton er flytende og flyter i den øvre delen av havet, hvor sollys trenger inn i vannet. ... Dinoflagellates bruker en pisklignende hale...
plankton definisjon
Plankton er marine drifters - organismer som bæres av tidevann og strøm. ... Plankton er vanligvis mikroskopisk, ofte mindre enn en tomme lang, men de...
planktoneksempler
Zooplankton som copepods, rotifers, tintinnids og larvaceans er eksempler på permanent plankton (holoplankton). Krepsdyr er de viktigste medlemmene av...
Forskjellen mellom Nekton og Plankton og Benthos
Hva er forskjellen mellom Nekton Plankton og Benthos? Nekton lever i hele vannsøylen, mens plankton lever nærmere vannoverflaten. I motsetning til nek...