Politikk

Forskjellen mellom regjering og politikk
Hva er forskjellen i politikk og regjering?Hva er meningen med politikk og styring?Hva lærer du i regjering og politikk?Hva betyr politikk i regjering...