Etterdatert

gyldighet etter datert sjekk
Mens daterte sjekker dateres i en slik form at de bare kan innløses i fremtiden. Etter tre måneder fra utstedelsesdatoen blir sjekker foreldede. Etter...