Utbredelse

Forskjellen mellom forekomst og forekomst
Prevalens og forekomst er ofte forvirret. Prevalens refererer til andelen personer som har en tilstand i eller i løpet av en bestemt tidsperiode, mens...
Hva er forskjellen mellom forekomst og utbredelse?
Prevalens og forekomst er ofte forvirret. Prevalens refererer til andelen personer som har en tilstand i eller i løpet av en bestemt tidsperiode, mens...