Prøvetid

Forskjellen mellom prøveløslatelse og prøveløslatelse
Skifte er en del av lovbryterens opprinnelige dom, mens prøveløslatelse kommer mye senere, slik at lovbryteren kan løslates fra fengselsstraff. Skifte...