Rasjonell

Forskjellen mellom rasjonelle og irrasjonelle tall
Tall som ikke kan uttrykkes som et forhold på to tall blir betegnet som et irrasjonelt tall. Rasjonelt tall inkluderer tall som er endelige eller gjen...
rasjonelle valgteori tilfeller
Rasjonell valgteori sier at individer er avhengige av rasjonelle beregninger for å ta rasjonelle valg som resulterer i utfall i tråd med deres egne in...
rasjonell valgteori kriminologi
I kriminologi vedtar rasjonell valgteori en utilitaristisk tro på at mennesker er resonnerende aktører som veier midler og mål, kostnader og fordeler,...
rasjonell valgteori i styresett
Rasjonelle valgteoretikere hevder at institusjoner strukturerer menneskers strategiske interaksjon med hverandre; stabile institusjoner påvirker indiv...
rasjonell valgteorihistorie
Rasjonell valgteori stammer fra slutten av 1700-tallet med arbeidet til Cesare Beccaria. Siden da har teorien blitt utvidet og utvidet til å omfatte a...
irrasjonell kalkulator
Er 2,6 gjentatt irrasjonell?Er 4,5 rasjonell eller irrasjonell?Er 3,6 gjentatt irrasjonell?Er 1,75 rasjonell eller irrasjonell?Er 2/3 et rasjonelt ell...
historie med rasjonelle tall
Hva er historien til rasjonelle tall?Hvem oppfant rasjonelle tall?Hva er det første rasjonelle tallet?Hva er historien om irrasjonelle tall?Er 22 7 Et...
Forskjellen mellom følelsesmessig og rasjonell
Å være rasjonell innebærer fornuft og er vanligvis basert på fornuftige fakta. Å være emosjonell innebærer følelser.Hva er forskjellen mellom emosjone...
Forskjellen mellom rasjonell og emosjonell
Så, rasjonell eller logisk tenkning er både en bevisst og en ikke-bevisst prosess. ... Følelser kan best defineres som "følelser." Følelser eller føle...