Forsoning

hva kaller vi prosessen med å avstemme balansen og resultatregnskapet?
Margaret James. Oppdatert 29. april 2020. Kontoavstemming er prosessen med å sammenligne interne finansielle poster med månedlige uttalelser fra ekste...