Motstand

Ulike motstandstyper
Motstandstyper inkluderer:Motstand mot karbon.Termistor.Wire Wound Resistor.Motstand av metallfilm.Motstand mot karbonfilm.Variabel motstand.VaristorL...