Rhombus

Forskjellen mellom diamant, romb og trapes
Hver form har fire sider, og diamantform refererer til en rombe. Rhombus har like sider, med motsatte sider parallelt med hverandre. Trapes har uensar...
Forskjellen mellom rektangel og romb
En rombe er et parallellogram med like tilstøtende sider. Et kvadrat er en rombe med fire like indre vinkler. Et rektangel er et parallellogram med fi...
Forskjellen mellom parallellogram og romb
I en rombe er alle de fire sidene like og diagonalene krysser 90 grader, mens i et parallellogram er de motsatte sidene like og diagonalene halverer h...
Forskjellen mellom kvadrat og romb
Firkant: Et firkant er en firesidig polygon som har alle sidene like lange, og alle vinklene er like 90 grader. ... Rhombus: En rhombus er også en fir...
Forskjellen mellom romb og parallellogram
I en rombe er alle de fire sidene like og diagonalene krysser 90 grader, mens i et parallellogram er de motsatte sidene like og diagonalene halverer h...