Ruptur

eksempel på hydrogenolyse
Uttrykket hydrogenolyse refererer til en type reaksjon der brudd på en gitt binding AB ledsages av tilsetning av hydrogen til både A og B. Et eksempel...