Schwann

Hva er forskjellen mellom Schwann Cell og Myelin Sheath
Myelin dannes av Schwann-celler i det perifere nervesystemet (PNS) og oligodendrocytter i sentralnervesystemet (CNS). Hver Schwann-celle danner en enk...