Sektor

Forskjellen mellom offentlig sektor og privat sektor
Offentlig sektor refererer til den delen av landets samlede økonomi som kontrolleres av regjeringen eller forskjellige regjeringsorganer. Den private ...
Forskjellen mellom organisert og uorganisert sektor
Organisert sektor er en sektor der ansettelsesvilkårene er faste og vanlige, og de ansatte får sikret arbeid. Uorganisert sektor er en der ansettelses...
Forskjellen mellom industri og sektor
Industri refererer til en mye mer spesifikk gruppe selskaper eller virksomheter, mens begrepet sektor beskriver et stort segment av økonomien. Begrepe...
næringslivssektorer
SektorPrimær sektor: Denne sektoren håndterer utvinning og høsting av naturressurser som jordbruk og gruvedrift.Sekundær sektor: Denne sektoren omfatt...
Forskjellen mellom marked og industri
Betydning - industri representerer et stort antall selskaper som produserer et bestemt produkt eller tilbyr en bestemt tjeneste, mens markedet er sted...
Forskjellen mellom offentlig og privat sektor
Kort sagt er offentlig sektor i stor grad kontrollert av regjeringen, mens privat sektor ledes av enkeltpersoner. Privat sektor refererer til enhver b...