Server

Hva er forskjellen mellom standardforekomst og navngitt forekomst i SQL Server
En navngitt forekomst identifiseres av nettverksnavnet på datamaskinen pluss forekomstnavnet du angir under installasjonen. Klienten må spesifisere bå...
Forskjellen mellom host og server
Vert: Dette er en enhet som en datamaskin som kobles til et nettverk. Server: Dette er en maskinvare eller programvare som gir tjenester til andre enh...
Hva er forskjellen mellom server og lagring
Forskjellen mellom server og lagring er at serveren er en maskinvareenhet eller et program som tilbyr tjenester til klientmaskinene i nettverket baser...
Hva er forskjellen mellom klient og serveroperativsystem
Hovedforskjellen mellom klient- og serveroperativsystemet er at klientoperativsystemet fungerer i enhetene som brukes av sluttbrukerne, for eksempel s...
forskjellen mellom sql og windows autentisering
Windows Authentication bruker AD for å administrere brukerkonto og passord. Kontoen kan være en del av en AD-gruppe. SQL Server bruker AD for å valide...
kalt installasjon av SQL Server-forekomst
Hvordan kobler jeg til en navngitt forekomst i SQL Server?Hvordan installerer jeg en ny SQL Server-forekomst?Hva heter instans i SQL Server?Hvordan in...
Hva er forskjellen mellom VSS og TFS
Hovedforskjellen mellom VSS og TFS er at VSS er et utgått kildekontrollprogram orientert mot små programvareutviklingsprosjekter, mens TFS er et avans...
Hva er forskjellen mellom server og database
Forskjellen mellom en server og en database er at en server gir tjenester til andre programmer og tilkoblede enheter, som ofte kalles 'klienter'. På d...
Forskjellen mellom klient og server
En server er et program eller en maskin som venter på innkommende forespørsler. En klient er et program eller en maskin som sender forespørsler til se...