Busker

Forskjellen mellom busk og busk
En busk kan være høyere enn en busk, men ikke så høy som et tre og ha tykkere løvverk enn en busk. En busk kan prepareres, beskjæres og formes mens en...
Forskjellen mellom urter busker og trær
Urter er ikke-treaktige, frøproduserende planter, mens busker er treaktige planter som inneholder mange hovedstammer som oppstår nær bakken. ... I urt...