Singular

Forskjellen mellom alle og alle
Det korte svaret er at det ikke er mye forskjell! Begge disse ordene betyr "hver person", og i ordbøker blir betydningen av alle ofte gitt som alle, o...
Forskjellen mellom alle og noen
Ordet hvem som helst betyr en enkelt person, det er ordets entall. Ordet noen betyr alle mulige mennesker, dette er flertallsformen av ordet. Flertall...