Brukt

Forskjellen mellom brukt og brukt
Tilbringe er et uregelmessig verb som betyr å bruke penger til å betale for noe eller å bruke tid på en bestemt måte eller et bestemt sted. Brukt er f...
Forskjellen mellom å bruke og bruke
Tilbring er nåtid. Så det er noe du gjør nå, for øyeblikket. Brukt er fortid. Så det er noe du har gjort tidligere.Har jeg bare brukt eller brukt?Hvor...