Stødig

Forskjellen mellom likevekt og stabil tilstand
Nøkkelkonseptet er at ethvert system er mest stabilt i sin laveste frie energitilstand under nåværende forhold. Når denne tilstanden er nådd, er syste...