Steintøy

Hva er forskjellen mellom steintøy og keramikk
Hovedforskjellen mellom steintøy og keramikk er at steintøy er laget ved veldig høye fyringstemperaturer, mens annen keramikk er laget ved relativt la...