Stratifisert

Forskjellen mellom enkel og stratifisert epitel
Struktur. Den største forskjellen mellom enkelt og stratifisert vev er at enkelt vev er ett lag tykt, mens stratifisert vev er flerlags. Alt epitelvev...
Forskjellen mellom enkel stratifisert og pseudostratifisert epitelvev
Enkelt - Enkeltlag med celler. Stratifisert - Mer enn ett lag, bare basalaget festes. Pseudostratifisert - Ett lag, alle er festet til kjellermembrane...