Symbolsk

Hva er forskjellen mellom funksjonalisme og symbolsk interaksjonisme
Hovedforskjellen mellom funksjonalisme og symbolsk interaksjonisme er at funksjonalisme ser på samfunnet som et komplekst system hvis komponenter arbe...