Tapetum

forskjellen mellom tapetum og nucellus
Hovedforskjellen mellom nucellus og tapetum er at nucellus er den sentrale cellulære massen til ovula som inneholder embryosekken mens tapetum er et s...