Thorium

Forskjellen mellom Uranium og Thorium
Thorium er tre ganger rikere i naturen enn uran. ... Sammenlignet med uranreaktorer produserer thoriumreaktorer langt mindre avfall, og avfallet som g...
Forskjellen mellom Thorium og Uranium
Thorium er rikere i naturen enn uran. Den er fruktbar snarere enn fissil, og kan bare brukes som drivstoff i forbindelse med et fissilt materiale som ...