Tymin

Forskjellen mellom Cytosine og Thymine
Hovedforskjellen mellom cytosin og tymin er at cytosin er en pyrimidinbase som finnes i både DNA og RNA og pares med guanin ved tre hydrogenbindinger ...
Forskjellen mellom tymin og tymidin
Hovedforskjellen mellom tymin og tymidin er at tymin er en nukleobase, mens tymidin er et nukleosid. ... Videre er tymin et enkelt plan molekyl mens t...