Transitiv

Hva er Transitive verb
Hva er eksempler på transitive verb?Hva er transitive verb?Hva er eksempler på transitive og intransitive verb?Hva er transitive verb i enkle ord?Hva ...
Forskjellen mellom transitive og intransitive verb
Et transitivt verb er en som bare gir mening hvis den utøver sin handling på et objekt. Et intransitivt verb vil være fornuftig uten en. Noen verb kan...