Transversjon

Hva er forskjellen mellom overgang og omstilling
Overganger er utvekslinger av to-ring puriner (A G) eller av en-ring pyrimidiner (C T): de involverer derfor baser av lignende form. Transversjoner er...
Forskjellen mellom overgang og overføring
Overgang refererer til en punktmutasjon der en base erstattes av en annen av samme klasse (purin eller pyrimidin) mens transversjon refererer til en p...