Tritium

Forskjellen mellom protium deuterium og tritium
Hovedforskjellen mellom protium, deuterium og tritium er at protium ikke har nøytroner i kjernene, mens deuterium består av ett nøytron og tritium bes...