Skrevet

Forskjellen mellom skriftlig og uskrevet grunnlov
Skriftlig grunnlov finnes i juridiske dokumenter som er behørig vedtatt i form av lover. En uskrevet konstitusjon består av prinsipper fra regjeringen...