Du er

Forskjellen mellom din og du
Du er den andre personens adjektiv, brukt til å beskrive noe som tilhører deg. Din blir alltid etterfulgt av et substantiv eller gerund. Du er samment...