Astma - Side 2

Forskjellen mellom ekstrem astma og indre astma
Ekstreme astmasymptomer oppstår som respons på allergener, som støvmidd, pollen og mugg. Det kalles også allergisk astma og er den vanligste formen fo...
Forskjellen mellom astma og allergier
Tegn på en allergisk reaksjon inkluderer hyppige eller regelmessige tilbakevendende kløende øyne, nese, munn eller ører, nysing, rennende nese, tørr h...
Forskjellen mellom astma og øvre luftveisinfeksjon
Er astma en øvre eller nedre luftveisinfeksjon?Hvordan vet jeg om jeg har astma eller bronkitt?Hva er de 3 typer astma?Hvordan kan du se forskjellen m...
Forskjellen mellom astma og hjerteproblemer
Mønsteret med kortpustethet hjelper leger med å bestemme hvilken type astma du har - personer med bronkialastma har en tendens til å oppleve kortpuste...
Forskjellen mellom KOLS og astmabehandling
Den vesentlige forskjellen er at behandling av astma er drevet av behovet for å undertrykke den kroniske betennelsen, mens ved KOLS er behandlingen dr...
Forskjellen mellom astma og tungpustethet
Det skyldes at luft blir tvunget gjennom trange, innsnevrede luftveier. Piping er et gjenkjennelig astmasymptom, men tungpustethet alene betyr ikke at...
Forskjellen mellom bronkialastma og astma
Bronkialastma, ofte kjent som astma, er den generiske betegnelsen for forskjellige kroniske inflammatoriske sykdommer i luftveiene, hvesende lyder når...
Forskjellen mellom KOLS og astma
Den vesentlige forskjellen er at behandlingen av astma er drevet av behovet for å undertrykke den kroniske betennelsen, mens ved KOLS er behandlingen ...
Forskjellen mellom bronkialastma og hjerte astma
Hjerteastma involverer paroksysmer av dyspné (pustebesvær) og tungpustethet som ofte oppstår om natten som et resultat av lunger i lungene sekundært t...