Begrensning - Side 2

Hva er forskjellen mellom restriksjonsenzymer type 1 2 og 3
I dag anerkjenner forskere tre kategorier av restriksjonsenzymer: type I, som gjenkjenner spesifikke DNA-sekvenser, men gjør deres kutt på tilsynelate...
Forskjellen mellom type I og type II begrensningsenzym
I motsetning til type I restriksjonsenzymer, som kutter DNA på tilfeldige steder, spaltes type II restriksjonsenzymer DNA på spesifikke steder; derfor...