Data

datavarehus

datavarehus

Datavarehus - хранилище данных. До дело в том, что оба эти термина могут переводится как Хранилище данных… Data Mart - срез Data Warehouse. Du kan få informasjon om OLTP-systemene som er lagt ut av datamart, hvis du ønsker å bruke OLAP, vil det ikke være noe bedre..

under abscission og aldring næringsstoffer
Hva skjer i løpet av aldring av blad?Hva er senescence og abscission?Hvilke hormoner er involvert i abscissering av blader aldring?Hvilket hormon er a...
Fra forskjell mellom translokasjon og transport
forskjell mellom translokasjon og transport
Svar. Transport er prosessen som transporterer vann fra røttene til andre deler av planten mens translokasjon er prosessen som fører sukrose fra blade...
Hva er forskjellen mellom primær cellekultur og cellelinje
Primær cellekultur er dyrking av celler direkte isolert fra foreldrevev av interesse; mens cellelinje er kulturen til celler som stammer fra en primær...