Akkulturasjon

Forskjellen mellom dyrking og akkulturation
Enkulturation betyr prosessen med å tilegne seg regler, normer, verdier, skikker og retningslinjer for en kultur for å være en del av samfunnet. Akkul...