Stemning

Forskjellen mellom humør og atmosfære
Både atmosfære og humør refererer til følelser, men det er en liten forskjell. Atmosfæren er en ytre følelse som kommer fra det fysiske miljøet. Stemn...
atmosfære i litteraturen
Atmosfære i litteraturen er følelsen, følelsene eller stemningen som en forfatter skaper i en fortelling gjennom beskrivende språk. ... Selv om atmosf...
forskjell mellom setting og atmosfære
Som substantiv er forskjellen mellom atmosfære og setting at atmosfære er atmosfære mens setting er tiden, stedet og omstendigheten der noe (som en hi...
atmosfære eksempler
Atmosfære er definert som området av luft og gass som omslutter gjenstander i rommet, som stjerner og planeter, eller luften rundt hvilket som helst s...
atmosfærebeskrivelse
En atmosfære er lagene av gasser som omgir en planet eller annen himmellegeme. ... Disse gassene finnes i lag (troposfæren, stratosfæren, mesosfæren, ...
Hva er forskjellen mellom homosfæren og heterosfæren?
Homosfæren er den delen av atmosfæren nær jorden hvor vindene blander gassene til en mer eller mindre homogen (den samme gjennom hele) massen. ... Het...