Avskyelig

Forskjellen mellom negativ og negativ
Uønsket, vanligvis brukt på ting, betyr ofte "skadelig" eller "ugunstig" og brukes i tilfeller som "bivirkninger fra medisinen." Avsky gjelder vanligv...