Kromofor

Hva er forskjellen mellom fluorofor og kromofor
Hovedforskjellen mellom fluorofor og kromofor er at fluorofor er en del av et molekyl, som gjenutsender det absorberte fotonet ved en lengre bølgeleng...
Forskjellen mellom fluorofor og kromofor
Hovedforskjellen mellom fluorofor og kromofor er at fluorofor er en del av et molekyl, som gjenutsender det absorberte fotonet ved en lengre bølgeleng...