Kronisk

Akutt vs. kronisk
Akutte sykdommer utvikler seg generelt plutselig og varer kort tid, ofte bare noen få dager eller uker. Kroniske tilstander utvikler seg sakte og kan ...
akutt kronisk
Akutte sykdommer utvikler seg generelt plutselig og varer kort tid, ofte bare noen få dager eller uker. Kroniske tilstander utvikler seg sakte og kan ...
kronisk sykdom
En kronisk sykdom er en langvarig helsetilstand som kanskje ikke har kur. Eksempler på kroniske sykdommer er: Alzheimers sykdom og demens. Leddgikt. A...
Betydning av kronisk sykdom
Kroniske sykdommer defineres bredt som tilstander som varer 1 år eller mer og krever kontinuerlig legehjelp eller begrenser aktiviteter i dagliglivet ...
kronisk bronkitt
Kronisk bronkitt er betennelse (hevelse) og irritasjon i bronkierørene. Disse rørene er luftveiene som fører luft til og fra luftsekkene i lungene. Ir...
Forskjellen mellom kronisk bronkitt og emfysem
Hovedforskjellen mellom disse tilstandene er at kronisk bronkitt gir hyppig hoste med slim. Hovedsymptomet på emfysem er kortpustethet. Emfysem kan no...
Liste over kroniske sykdommer
Kroniske sykdommer og tilstanderALS (Lou Gehrigs sykdom)Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer.Leddgikt.Astma.Kreft.Kronisk obstruktiv lungesykdom...