Statsborgerskap

Forskjellen mellom statsborgerskap og naturalisering
Et statsborgerskapssertifikat fra USA gis til noen som får eller skaffer statsborgerskap fra sine foreldre i USA, mens et sertifikat for naturaliserin...
Hvordan få dobbelt statsborgerskap i Canada og USA
Det er ingen egen søknadsprosedyre for å søke om dobbelt statsborgerskap. Hvis du allerede er statsborger i et av disse landene og blir statsborger i ...