Kombinasjoner

kombinasjonseksempler
Noen få eksemplerKombinasjon: Plukk et team på 3 personer fra en gruppe på 10. C (10, 3) = 10! / (7! ∗ 3!) = 10 ∗ 9 ∗ 8 / (3 ∗ 2 ∗ 1) = 120 . ... Komb...
permutasjoner med repetisjon
Det er en delmengde av permutasjoner som tar hensyn til at det er doble objekter eller repetisjoner i et permutasjonsproblem. Generelt blir repetisjon...
kombinasjonsformel
Kombinasjonsformelen er: nCr = n! / (n - r)! r! n = antall varer.Hvordan beregner du kombinasjon?Hva er kombinasjonsregelen?Hvor mange kombinasjoner a...
khan academy permutasjoner og kombinasjoner
Hvordan beregner du permutasjonskombinasjoner?Hvordan beregner du antall mulige kombinasjoner?Hva er telleregelen?Hvordan vet du om dens permutasjon e...
kombinasjon med repetisjon
To kombinasjoner med repetisjon anses å være identiske hvis de har de samme elementene gjentatt like mange ganger, uavhengig av rekkefølge. ... Antall...