Siriss

Baseball vs Cricket
Et baseballkamp består av ni omganger per lag (hvert lag har ni "halvomganger" å slå i, og ni halvomganger å stille inn), mens en cricketkamp kan ha e...
Forskjellen mellom Cricket og Baseball
I cricket kan bowling, batting og løping alt foregå på cricketbanen, som er området der ballen beveger seg gjennom mens den blir levert før den blir t...