Diskret

Forskjellen mellom diskrete og kontinuerlige data
Diskrete data er informasjon som bare kan ta visse verdier. ... Denne typen data blir ofte representert ved hjelp av stemmekart, søylediagram eller ka...
Forskjellen mellom diskret og diskret
Diskret og diskret er homofoner. De høres likt ut, men de har forskjellige definisjoner. Diskret betyr forsiktig eller med vilje diskret. Diskret bety...
Forskjellen mellom diskret og diskret
Diskret og diskret er homofoner. De høres likt ut, men de har forskjellige definisjoner. Diskret betyr forsiktig eller med vilje diskret. Diskret bety...
Forskjellen mellom diskret funksjon og kontinuerlig funksjon
En diskret funksjon er en funksjon med distinkte og separate verdier. ... For eksempel kan en diskret funksjon være lik 1 eller 2, men ikke 1,5. En ko...