Estar

Estar vs Ser
Итак, глагол Ser употребляется, когда мы говорим о постоянных характеристиках объеstances или человека. ... Глагол Estar употребляется, когда мы говор...
Forskjellen mellom Ser og Estar
Ser brukes på en enkel måte, for å snakke om HVA noe er (permanent tilstand). Å beskrive egenskaper som er en viktig del av tingen vi snakker om. Esta...
Forskjellen mellom Estar og Ser
Det spanske verbet ser brukes vanligvis til å beskrive egenskaper som er permanente. På den annen side brukes estar til å referere til forhold som er ...
Forskjellen mellom Estoy, Soy, Estar og Ser
Estoy er den første personen i verbet estar, som er uregelmessig. Estoy vil bety "jeg er". Soya er den første personen i verbet ser, noe som også er u...