Fibrinogen

fibrinogen funksjon
Fibrinogen er et protein, spesielt en koagulasjonsfaktor (faktor I), som er viktig for riktig blodproppdannelse. To typer tester er tilgjengelige for ...