Fotnote

Forskjellen mellom fotnote og sluttnote
Fotnoter vises nederst på den aktuelle siden. Sluttnoter vises i en liste på slutten av teksten, rett før bibliografien.Hva er forskjellen mellom fotn...