Sikring

Forskjellen mellom sikring og spekulasjon
Spekulasjoner innebærer å prøve å tjene penger på et verdipapirs prisendring, mens sikring forsøker å redusere risikoen eller volatiliteten knyttet ti...
Forskjellen mellom sikring og derivater
Sikring er en form for investering for å beskytte en annen investering, mens derivater kommer i form av kontrakter eller avtaler mellom to parter.Sikr...
Forskjellen mellom voldgift og sikring
I utgangspunktet innebærer sikring bruk av mer enn ett samtidig spill i motsatt retning i et forsøk på å begrense risikoen for alvorlig investeringsta...