Iambic

Hvordan du skriver i Iambic Pentameter
Hva er et eksempel på iambisk pentameter?Må iambisk pentameter være 10 stavelser?Hvordan bruker du iambisk pentameter i en setning?Hvordan vet du om e...